Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-02-16 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 179 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-16 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 10 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-16 Skanska AB Mettälä Kirsi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 129 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-16 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 265 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-16 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 217 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-16 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 11 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-16 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 528 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-16 Skanska AB Anders Rättgård Styrelsesuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 18 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-16 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-02-11 263 Antal 207,3248 SEK Anmälan
2021-02-15 Skanska AB Fredrik Lundberg Styrelseledamot Ja Förvärv Skanska B Aktie SE0000113250 2021-02-11 250 000 Antal 206,7272 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 11 result