Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-03-16 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 169 Antal 219,7969 SEK Anmälan
2021-03-16 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 9 Antal 219,7969 SEK Anmälan
2021-03-16 Skanska AB Mettälä Kirsi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 122 Antal 219,7969 SEK Anmälan
2021-03-16 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 250 Antal 219,7969 SEK Anmälan
2021-03-16 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 205 Antal 219,7969 SEK Anmälan
2021-03-16 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 11 Antal 219,7969 SEK Anmälan
2021-03-16 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 498 Antal 219,7969 SEK Anmälan
2021-03-16 Skanska AB Anders Rättgård Styrelsesuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 17 Antal 219,7969 SEK Anmälan
2021-03-16 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-03-11 253 Antal 219,7969 SEK Anmälan
Visar 1 till 9 av 9 result