Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-04-15 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 163 Antal 227,5456 SEK Anmälan
2021-04-15 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 9 Antal 227,5456 SEK Anmälan
2021-04-15 Skanska AB Mettälä Kirsi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 118 Antal 227,5456 SEK Anmälan
2021-04-15 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 242 Antal 227,5456 SEK Anmälan
2021-04-15 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 198 Antal 227,5456 SEK Anmälan
2021-04-15 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 11 Antal 227,5456 SEK Anmälan
2021-04-15 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 481 Antal 227,5456 SEK Anmälan
2021-04-15 Skanska AB Anders Rättgård Styrelsesuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 17 Antal 227,5456 SEK Anmälan
2021-04-15 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-13 368 Antal 227,5456 SEK Anmälan
Visar 1 till 9 av 9 result