Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-04-19 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 423 Antal 228,0278 SEK Anmälan
2021-04-19 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 50 Antal 228,0278 SEK Anmälan
2021-04-19 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 1 041 Antal 228,0278 SEK Anmälan
2021-04-19 Skanska AB Mettälä Kirsi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 177 Antal 228,0278 SEK Anmälan
2021-04-19 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 76 Antal 228,0278 SEK Anmälan
2021-04-19 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 960 Antal 228,0278 SEK Anmälan
2021-04-19 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 491 Antal 228,0278 SEK Anmälan
2021-04-19 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 846 Antal 228,0278 SEK Anmälan
2021-04-19 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-04-14 27 Antal 228,0278 SEK Anmälan
Visar 1 till 9 av 9 result