Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-08-16 Skanska AB Mettälä Kirsi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 109 Antal 246,6139 SEK Anmälan
2021-08-16 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 233 Antal 246,6139 SEK Anmälan
2021-08-16 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 150 Antal 246,6139 SEK Anmälan
2021-08-16 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 182 Antal 246,6139 SEK Anmälan
2021-08-16 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 8 Antal 246,6139 SEK Anmälan
2021-08-16 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 10 Antal 246,6139 SEK Anmälan
2021-08-16 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 444 Antal 246,6139 SEK Anmälan
2021-08-16 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 223 Antal 246,6139 SEK Anmälan
2021-08-16 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-08-11 16 Antal 246,6139 SEK Anmälan
Visar 1 till 9 av 9 result