Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-11-16 Skanska AB Mettälä Kirsi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 118 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 255 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Lena Hök Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 67 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 167 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 203 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 9 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 11 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 493 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 248 Antal 222,074678 SEK Anmälan
2021-11-16 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-11-11 17 Antal 222,074678 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 10 result