Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-12-15 Skanska AB Lena Hök Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 125 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 166 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 9 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Mettälä Kirsi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 121 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 246 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 201 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 11 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 489 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 17 Antal 223,8908 SEK Anmälan
2021-12-15 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2021-12-10 269 Antal 223,8908 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 10 result