Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-04-14 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 306 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Lena Hök Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 136 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 186 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 231 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Therese Tegner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 100 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 10 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 12 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Goran Pajnic Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 10 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 557 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-14 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 280 Antal 205,6581 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 22 result