Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-05-13 Skanska AB Goran Pajnic Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 12 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Lena Hök Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 167 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 228 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 12 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 343 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 283 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Therese Tegner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 185 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 14 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 683 Antal 167,8831 SEK Anmälan
2022-05-13 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-05-11 23 Antal 167,8831 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 12 result