Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-06-15 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 2 231 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Lena Hök Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 167 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 229 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 284 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Therese Tegner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 185 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 12 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 15 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Goran Pajnic Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 12 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 684 Antal 167,4207 SEK Anmälan
2022-06-15 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-06-10 23 Antal 167,4207 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 11 result