Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2023-12-04 DistIT AB Stefan Charette Styrelseledamot Ja Förvärv DistIT AB Obligation SE0003883800 2023-12-01 2 500 000 Antal 0,81 SEK Anmälan
2023-11-30 DistIT AB Stefan Charette Styrelseledamot Ja Avyttring DistIT AB Aktie SE0003883800 2023-11-27 707 734 Antal 4,60 SEK Anmälan
2023-11-30 DistIT AB Stefan Charette Styrelseledamot Ja Förvärv DistIT AB Aktie SE0003883800 2023-11-27 707 734 Antal 4,60 SEK Anmälan
2023-09-07 DistIT AB Stefan Charette Styrelseledamot Ja Förvärv DISTIT 2125 Obligation SE0015949359 2023-09-07 162 500 Antal 83,00 SEK Anmälan
2023-09-07 DistIT AB Stefan Charette Styrelseledamot Ja Avyttring DISTIT 2125 Obligation SE0015949359 2023-09-07 16 250 Antal 83,00 SEK Anmälan
2023-09-07 DistIT AB Stefan Charette Styrelseledamot Ja Förvärv DISTIT 2125 Obligation SE0015949359 2023-08-24 20 000 Antal 83,00 SEK Anmälan
2023-04-28 DistIT AB Claes Eriksson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring DistIT AB Rights 11/04-2023 Teckningsoption SE0020051092 2023-04-11 8 000 Antal 0,461204 SEK Anmälan
2023-04-26 DistIT AB Martin Gutberg Annan ledande befattningshavare Ja Teckning DistIT AB Aktie SE0003883800 2023-04-24 20 900 Antal 7,00 SEK Anmälan
2023-04-26 DistIT AB Martin Gutberg Annan ledande befattningshavare Teckning DistIT AB Aktie SE0003883800 2023-04-24 25 000 Antal 7,00 SEK Anmälan
2023-04-26 DistIT AB Mindaugas Apanavicius Annan ledande befattningshavare Teckning DistIT AB Aktie SE0003883800 2023-04-24 11 600 Antal 7,00 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 281 result