Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-03-24 Essity Aktiebolag (publ) Torbjörn Anton Evert Lööf Styrelseledamot Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-03-24 1 000 Antal 219,00 SEK Anmälan
2022-03-18 Essity Aktiebolag (publ) Barbara Thoralfsson Styrelseledamot Ja Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-02-23 1 000 Antal 253,00 SEK Historik Anmälan
2022-03-14 Essity Aktiebolag (publ) Bert Nordberg Styrelseledamot Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-03-14 20 000 Antal 234,35 SEK Anmälan
2022-03-08 Essity Aktiebolag (publ) Magnus Groth Verkställande direktör (VD) Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-03-08 2 500 Antal 221,50 SEK Anmälan
2022-02-28 Essity Aktiebolag (publ) Donato Giorgio Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-02-28 1 000 Antal 22,99 EUR Anmälan
2022-02-24 Essity Aktiebolag (publ) Torbjörn Anton Evert Lööf Styrelseledamot Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-02-24 1 000 Antal 245,20 SEK Anmälan
2022-02-22 Essity AB Fredrik Rystedt Vice VD Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-02-22 2 000 Antal 252,58 SEK Anmälan
2022-02-11 Essity Aktiebolag (publ) Fredrik Rystedt Vice VD Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-02-11 2 500 Antal 265,83 SEK Anmälan
2022-01-28 Essity Aktiebolag (publ) Torbjörn Anton Evert Lööf Styrelseledamot Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-01-28 1 500 Antal 262,00 SEK Anmälan
2022-01-27 Essity Aktiebolag (publ) Annemarie Gardshol Styrelseledamot Förvärv Essity AB ser. B Aktie SE0009922164 2022-01-27 900 Antal 258,80 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 136 result