Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-07-27 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-07-25 1 130 Antal 267,90 SEK Anmälan
2022-06-20 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-15 750 Antal 260,00 SEK Anmälan
2022-06-20 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-15 4 400 Antal 259,73 SEK Anmälan
2022-06-20 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan ledande befattningshavare Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-20 240 Antal 261,00 SEK Anmälan
2022-06-17 Sdiptech AB (publ) Steven Gilsdorf Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-14 194 Antal 262,00 SEK Anmälan
2022-06-09 Sdiptech AB (publ) Per Urban Doverholt Styrelseledamot Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-09 50 Antal 294,00 SEK Anmälan
2022-06-09 Sdiptech AB (publ) Per Urban Doverholt Styrelseledamot Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-09 100 Antal 296,00 SEK Anmälan
2022-05-27 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-05-27 120 Antal 308,00 SEK Anmälan
2022-05-16 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-05-13 110 Antal 306,00 SEK Anmälan
2022-05-02 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan ledande befattningshavare Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-05-02 100 Antal 327,00 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 187 result