Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-05-22 Volvo Car AB (publ) James Rowan Verkställande direktör (VD) Förvärv Volvo Car AB ser B Aktie SE0021628898 2024-05-20 282 000 Antal 33,4372 SEK Anmälan
2024-05-06 Volvo Car AB Shufu Li Styrelseordförande Ja Koncernintern överföring ökning Volvo Car AB, redemption share of series B Inlösenaktie SE0021628914 2024-04-30 2 343 396 227 Antal 14,51 SEK Anmälan
2024-05-06 Volvo Car AB Shufu Li Styrelseordförande Ja Koncernintern överföring minskning Volvo Car AB, redemption share of series B Inlösenaktie SE0021628914 2024-04-30 2 343 396 227 Antal 14,51 SEK Anmälan
2024-04-27 Volvo Car AB Rong Lu Styrelseledamot Avyttring VOL CAR IL B Inlösenaktie SE0021628914 2024-04-24 65 000 Antal 2,2585 SEK Historik Anmälan
2024-04-26 Volvo Car AB Hanna Fager Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring VOL CAR IL B Inlösenaktie SE0021628914 2024-04-24 43 600 Antal 2,30 SEK Anmälan
2024-04-25 Volvo Car AB Francisco Varela Sobrado Vice VD Avyttring VOLCAR IL B Inlösenaktie SE0021628914 2024-04-24 83 185 Antal 2,30 SEK Anmälan
2024-04-25 Volvo Car AB Rong Lu Styrelseledamot Avyttring Volvo Car AB ser. B Aktie SE0016844831 2024-04-24 65 000 Antal 2,2585 SEK Reviderad Anmälan
2024-04-22 AB Volvo Lars Ask Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Ja Avyttring Volvo, AB ser. B Aktie SE0000115446 2024-04-19 250 Antal 275,00 SEK Anmälan
2024-04-19 AB Volvo Helena Stjernholm Styrelseledamot Ja Förvärv Volvo, AB ser. B Aktie SE0000115446 2024-04-18 88 975 Antal 292,1636 SEK Anmälan
2024-04-19 AB Volvo Helena Stjernholm Styrelseledamot Ja Förvärv Volvo, AB ser. B Aktie SE0000115446 2024-04-18 167 232 Antal 290,7949 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 816 result