Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
K-Fast Värdepapper AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
K-Fast Värdepapper AB
Befattning för person i ledande ställning
VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Zenergy AB
LEI-kod
549300S1GKQJ19WOLG95
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie B SE0010413658 Förvärv 71,0 Antal 03,10 SEK 2017-12-06 AKTIETORGET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Aktie B SE0010413658 Förvärv 2017-12-06 AKTIETORGET 71,0 (Antal) 3,10 SEK
<< Tillbaka