Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Jens Kinnander
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jens Kinnander
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
LEI-kod 549300TS1MVR250KBU26
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
BrainCool AB (publ)
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
BrainCool Teckningsoption Serie 2018-2021 Teckning 20000,0 Antal 00,97 SEK 2018-02-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
BrainCool Teckningsoption Serie 2018-2021 Teckning 2018-02-13 Utanför handelsplats 20000,0 (Antal) 0,97 SEK
<< Tillbaka