Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Lars Tage Tagesson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lars Tage Tagesson
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB (publ)
LEI-kod
549300HX9MRFY47AH564
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie SBB B Förvärv 20000,0 Antal 15,98 SEK 2019-07-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
SBB B Förvärv 2019-07-23 FIRST NORTH SWEDEN 20000,0 (Antal) 15,98 SEK
<< Tillbaka