Publicerings datum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktions datum Volym Volymsenhet Pris Valuta Handelsplats Status
2016-07-15 Semafo Inc. Lawrence McBrearty Director Lösen ökning Semafo Inc. CA8169221089 2016-07-05 50000 Antal 2,16 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-07-15 Semafo Inc. Lawrence McBrearty Director Lösen ökning Semafo Inc. CA8169221089 2016-07-05 49407 Antal 3,71 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-07-15 HomeMaid AB FREDRIK GREVELIUS Styrelseledamot/suppleant Avyttring HomeMaid B SE0001426131 2016-07-12 20000 Antal 12,25 SEK AKTIETORGET Reviderad Detaljer
2016-07-14 Vostok Emerging Finance Ltd david nangle VD Förvärv VEMF SDB SE0007192018 2016-07-11 2000000 Antal 1,1125 SEK FIRST NORTH SWEDEN Detaljer
2016-07-14 Sdiptech AB (publ) Serendipity Group AB Styrelseledamot/suppleant Avyttring Sdiptech stamaktie serie B 2016-07-14 586551 Antal 51,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-07-14 ÅF AB Viktor Svensson Vice VD Avyttring AK B 2016-07-14 13000 Antal 145,43 SEK NASDAQ STOCKHOLM AB Reviderad Detaljer
2016-07-14 Tobii AB Tom Englund Affärsområdeschef Lösen ökning Tobii AB SE0002591420 2016-07-14 90000 Antal 66,00 SEK NASDAQ STOCKHOLM AB Reviderad Detaljer
2016-07-14 Semafo Inc. Terence Francis Bowles Director Avyttring Semafo Inc. CA8169221089 2016-07-07 49407 Antal 6,85 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-07-14 Semafo Inc. Terence Francis Bowles Director Avyttring Semafo Inc. CA8169221089 2016-07-07 67794 Antal 6,88 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-07-14 Semafo Inc. Terence Francis Bowles Director Lösen ökning Semafo Inc. CA8169221089 2016-07-07 67794 Antal 3,15 SEK Utanför handelsplats Detaljer
Visar 29131 till 29140 av 29287 result