Publicerings datum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktions datum Volym Volymsenhet Pris Valuta Handelsplats Status
2016-10-31 Sagax AB Staffan Salén Styrelseledamot/suppleant Ja Teckning Sagax AB BTA D SE0009161078 2016-10-28 377358 Antal 26,50 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-10-31 Sagax AB BJÖRN GARAT Vice VD Teckning Sagax AB BTA D SE0009161078 2016-10-28 241933 Antal 26,50 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-10-31 ScandiDos CATARINA ARKEBÄCK Ekonomi/finanschef Förvärv BTA ScandiDos SE0009155443 2016-10-14 630 Antal 4,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-10-31 Transferator AB Guntis Brands Board member Förvärv Tran A SE0002829226 2016-10-27 8450 Antal 1,263 SEK AKTIETORGET Detaljer
2016-10-31 Transferator AB Guntis Brands Board member Förvärv Tran A SE0002829226 2016-10-28 46087 Antal 1,337 SEK AKTIETORGET Detaljer
2016-10-31 Transferator AB Guntis Brands Board member Avyttring Tran B SE0002658278 2016-10-27 101187 Antal 1,21 SEK AKTIETORGET Detaljer
2016-10-31 Transferator AB Guntis Brands Board member Avyttring Tran B SE0002658278 2016-10-28 168550 Antal 1,199 SEK AKTIETORGET Detaljer
2016-10-31 D. Carnegie & Co AB Marie Christina Gunilla Solberg Persson HR-chef Avyttring Teckningsoptioner SE0008705446 2016-10-31 100000 Antal 13,70 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-10-31 ScandiDos AB Björn Zackrisson Styrelseledamot/suppleant Teckning BTA SE0009155443 2016-10-18 1600 Antal 4,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-10-31 Sagax AB JOHAN THORELL Styrelseledamot/suppleant Ja Teckning Sagax AB BTA D SE0009161078 2016-10-28 8360 Antal 26,50 SEK Utanför handelsplats Detaljer
Visar 29131 till 29140 av 32167 result