Publicerings datum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrument ISIN Transaktions datum Volym Volymsenhet Pris Valuta Handelsplats Status
2017-10-18 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB Annika Dohrman Vice Ekonomi/finanschef Förvärv Inlösen av aktier i holdingbolag med aktier i det noterade bolaget och kontanter som inlösningsvederlag SE0008585525 2017-10-16 105294 Antal 75,79 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2017-10-18 MenuCard AB Søren Jonas Bruun Board Member Ja Teckning MenuCard AB SE0010440891 2017-10-11 1706621 Antal 0,00 SEK AKTIETORGET Detaljer
2017-10-18 MenuCard AB Søren Jonas Bruun Board Member Ja Teckning MenuCard AB SE0010440891 2017-10-11 138154 Antal 0,00 SEK AKTIETORGET Detaljer
2017-10-18 Oasmia Pharmaceutical AB Oasmia Incentive AB Styrelseledamot/suppleant Avyttring teckningsoption 2017-10-16 750000 Antal 0,17 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2017-10-18 Oasmia Incentive AB Per Langö Styrelseledamot/suppleant Förvärv Teckningsoptioner 2017-10-16 750000 Antal 0,17 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2017-10-18 Terranet Holding AB Conny Larsson Styrelseledamot/suppleant Förvärv A-Aktie 2017-10-13 10000 Antal 16,50 SEK FIRST NORTH SWEDEN Detaljer
2017-10-18 Brighter AB Gert Robert Westergren Styrelseledamot/suppleant Avyttring Briighter AB SE0004019545 2017-10-18 3500 Antal 11,58 SEK FIRST NORTH SWEDEN Detaljer
2017-10-18 Brighter AB Gert Robert Westergren Styrelseledamot/suppleant Konvertering minskning Brighter TO3 SE0009947633 2017-10-18 9106 Antal 4,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2017-10-18 Brighter AB Gert Robert Westergren Styrelseledamot/suppleant Konvertering ökning Brighter AB SE0004019545 2017-10-18 9106 Antal 4,00 SEK FIRST NORTH SWEDEN Detaljer
2017-10-18 Karessa Pharma Holding AB Michael Brobjer VD Förvärv Karessa optionsprogram 2017 2017-10-09 230000 Antal 0,70 SEK Utanför handelsplats Detaljer
Visar 41 till 50 av 14770 result