Publicerings datum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktions datum Volym Volymsenhet Pris Valuta Handelsplats Status
2016-12-01 Volati AB PATRIK GUNNARSSON WAHLÉN Styrelseledamot/suppleant Lån utlåning Volati, volo SE0009143662 2016-11-30 617647 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 Volati AB PATRIK GUNNARSSON WAHLÉN Styrelseledamot/suppleant Avyttring Volati, volo SE0009143662 2016-11-30 344828 Antal 58,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 Bactiguard B.V. Ann-Charlotte Uddegård Ekonomi/finanschef Avyttring Köpoption avseende B-aktier i Bactiguard Holding AB publ. 2016-11-30 8000 Antal 6,73 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 KK Invest AB Ann-Charlotte Uddegård Ekonomi/finanschef Avyttring Köpoption avseende B-aktier i Bactiguard Holding AB publ. 2016-11-30 18000 Antal 6,73 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 QuickCool AB JOHN WENNBORG VD Gåva lämnad Teckningsrätter 2016-11-28 62364 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 Götenehus Group AB Claes Hansson VD Förvärv Teckningsoptioner 2016-11-30 55000 Antal 1,33 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 Fast Partner AB Hans Daniel Gerlach Ekonomi/finanschef Förvärv Fast Partner AB SE0000224446 2016-11-29 108 Antal 115,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 KK Invest AB PETER HENTSCHEL Styrelseledamot/suppleant Avyttring Köpoptioner avseende B-aktier i Bactiguard Holding Ab(publ) 2016-11-30 12000 Antal 6,73 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 KK Invest AB PETER HENTSCHEL Styrelseledamot/suppleant Förvärv B-aktier i Bactiguard Holding AB (publ) 2016-11-30 50000 Antal 10,16 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2016-12-01 Bactiguard B.V PETER HENTSCHEL Styrelseledamot/suppleant Avyttring Köpoptioner avseende B-aktier i Bactiguard Holding AB (publ) 2016-11-30 10000 Antal 6,73 SEK Utanför handelsplats Detaljer
Visar 27891 till 27900 av 32167 result