Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2023-05-28 G5 Entertainment AB (publ) Vladislav Suglobov Verkställande direktör (VD) Tilldelning Share Aktie SE0001824004 2023-05-24 2 639 Antal 0,00 SEK Historik Anmälan
2023-05-28 G5 Entertainment AB (publ) Vladislav Suglobov Verkställande direktör (VD) Avyttring Share Aktie SE0001824004 2023-05-26 2 639 Antal 196,00 SEK Historik Anmälan
2023-05-28 G5 Entertainment AB (publ) Jan Stefan Wikstrand Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Tilldelning G5 Entertainment AB Aktie SE0001824004 2023-05-24 871 Antal 0,00 SEK Anmälan
2023-05-28 G5 Entertainment AB (publ) Jan Stefan Wikstrand Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Avyttring G5 Entertainment AB Aktie SE0001824004 2023-05-26 871 Antal 196,00 SEK Anmälan
2023-05-27 G5 Entertainment AB (publ) Vladislav Suglobov Verkställande direktör (VD) Tilldelning Share Aktie SE0001824004 2023-05-24 2 639 Antal 0,00 SEK Reviderad Anmälan
2023-05-27 G5 Entertainment AB (publ) Vladislav Suglobov Verkställande direktör (VD) Avyttring Share Aktie SE0001824004 2023-05-24 2 639 Antal 196,00 SEK Reviderad Anmälan
2023-05-27 G5 Entertainment AB Aleksandr Tabunov Annan ledande befattningshavare Tilldelning G5 Entertainment AB Aktie SE0001824004 2023-05-24 2 639 Antal 0,00 SEK Anmälan
2023-05-27 G5 Entertainment AB Aleksandr Tabunov Annan ledande befattningshavare Avyttring G5 Entertainment AB Aktie SE0001824004 2023-05-26 2 639 Antal 196,00 SEK Anmälan
2022-11-13 G5 Entertainment AB (publ) Vladislav Suglobov Verkställande direktör (VD) Ja Förvärv Share Class A Aktie SE0001824004 2022-11-10 15 000 Antal 204,73 SEK Anmälan
2022-09-08 G5 Entertainment AB (publ) Vladislav Suglobov Verkställande direktör (VD) Ja Förvärv G5 Entertainment AB Aktie SE0001824004 2022-09-05 30 000 Antal 165,67 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 108 result