Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-12-15 Vitec Software Group AB (publ) Lars Stenlund Styrelseordförande Avyttring Vitec Software Group AB ser. B Aktie SE0007871363 2021-12-14 25 000 Antal 465,00 SEK Anmälan
2021-12-15 Vitec Software Group AB (publ) Olle Backman Verkställande direktör (VD) Förvärv Vitec Software Group AB ser. B Aktie SE0007871363 2021-12-14 25 000 Antal 465,00 SEK Anmälan
2021-11-18 Vitec Software Group AB (publ) Patrik Fransson Annan ledande befattningshavare Avyttring Vitec Software Group AB ser. B Aktie SE0007871363 2021-11-17 20 000 Antal 569,00 SEK Anmälan
2021-10-21 Vitec Software Group AB (publ) Gert Ulf Patrik Gustafsson Annan ledande befattningshavare Avyttring Vitec Software Group AB ser. B Aktie SE0007871363 2021-10-18 5 000 Antal 474,00 SEK Anmälan
2021-09-22 Vitec Software Group AB Jan Friedman Styrelseledamot Ja Utdelning lämnad Aktie Aktie SE0007871363 2021-09-20 81 Antal 294,00 SEK Anmälan
2021-06-02 Vitec Software Group AB (publ) Gert Ulf Patrik Gustafsson Annan ledande befattningshavare Förvärv Vitec Software Group Teckningsoption TO 2021:1 Warrant 2021-06-01 10 000 Antal 22,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB (publ) Olle Backman Verkställande direktör (VD) Förvärv Vitec Software Group AB TO 2021:1 Warrant 2021-06-01 10 000 Antal 22,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB (publ) Olle Backman Verkställande direktör (VD) Teckning Vitec Software Group AB konvertibellån 2021/2024 Konvertibel 2021-06-01 100 000 Belopp 1,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB (publ) Sara Nilsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Vitec Software Group Teckningsoption TO 2021:1 Teckningsoption 2021-06-01 10 000 Antal 22,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB (publ) Sara Nilsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Vitec Software Group Konvertibel 2021/2024 Konvertibel 2021-06-01 100 000 Belopp 100 000,00 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 97 result