Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-09-22 Vitec Software Group AB Jan Friedman Styrelseledamot Ja Utdelning lämnad Aktie Aktie SE0007871363 2021-09-20 81 Antal 294,00 SEK Anmälan
2021-06-02 Vitec Software Group AB (publ) Gert Ulf Patrik Gustafsson Annan ledande befattningshavare Förvärv Vitec Software Group Teckningsoption TO 2021:1 Warrant 2021-06-01 10 000 Antal 22,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB (publ) Olle Backman Verkställande direktör (VD) Förvärv Vitec Software Group AB TO 2021:1 Warrant 2021-06-01 10 000 Antal 22,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB (publ) Olle Backman Verkställande direktör (VD) Teckning Vitec Software Group AB konvertibellån 2021/2024 Konvertibel 2021-06-01 100 000 Belopp 1,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB (publ) Sara Nilsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Vitec Software Group Teckningsoption TO 2021:1 Teckningsoption 2021-06-01 10 000 Antal 22,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB (publ) Sara Nilsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Vitec Software Group Konvertibel 2021/2024 Konvertibel 2021-06-01 100 000 Belopp 100 000,00 SEK Anmälan
2021-06-01 Vitec Software Group AB Patrik Fransson Annan ledande befattningshavare Förvärv Vitec Software Group Teckningsoption TO 2021:1 Warrant 2021-06-01 10 000 Antal 22,00 SEK Anmälan
2021-05-12 Vitec Software Group AB (publ) Olov Sandberg Annan ledande befattningshavare Ja Avyttring Vitec B Aktie 2021-05-10 5 779 Antal 393,00 SEK Anmälan
2021-02-21 Vitec Software Group AB (publ) Patrik Fransson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Vitec Software Group AB ser. B Aktie SE0007871363 2021-02-19 10 000 Antal 401,19 SEK Anmälan
2021-02-21 Vitec Software Group AB (publ) Patrik Fransson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Vitec Software Group AB ser. B Aktie SE0007871363 2021-02-19 10 000 Antal 398,13 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 93 result