Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-06-01 Alligator Bioscience AB Søren Bregenholt /Marie/ Frederiksen/Svensson Verkställande direktör (VD), Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Ja Avyttring Teckningsoptioner Serie 2022/2025 II i Alligator Bioscience AB Option SE0018015372 2022-05-30 500 000 Antal 0,13 SEK Historik Anmälan
2022-06-01 Alligator Bioscience AB Søren Bregenholt /Marie/ Frederiksen/Svensson Verkställande direktör (VD), Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Ja Avyttring Teckningsoptioner Serie 2022/2025 I i Alligator Bioscience AB Option SE0018014128 2022-05-30 2 777 000 Antal 0,13 SEK Historik Anmälan
2022-05-31 Alligator Bioscience AB Sören Bregenholt Frederiksen Verkställande direktör (VD) Förvärv Teckningsoptioner serie 2022/2025 I i Alligator Bioscience AB Option SE0018014128 2022-05-30 500 000 Antal 0,13 SEK Anmälan
2022-05-31 Alligator Bioscience Peter Ostler Styrelseledamot Förvärv Atorx Aktie SE0000767188 2022-05-31 100 000 Antal 1,515 SEK Anmälan
2022-05-31 Alligator Bioscience AB Søren Bregenholt /Marie/ Frederiksen/Svensson Verkställande direktör (VD), Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Ja Avyttring Teckningsoptioner Serie 2022/2025 II i Alligator Bioscience AB Option SE0018015372 2022-05-30 600 000 Antal 0,13 SEK Reviderad Anmälan
2022-05-31 Alligator Bioscience AB Søren Bregenholt /Marie/ Frederiksen/Svensson Verkställande direktör (VD), Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Ja Avyttring Teckningsoptioner Serie 2022/2025 I i Alligator Bioscience AB Option SE0018014128 2022-05-30 2 777 000 Antal 0,13 SEK Reviderad Anmälan
2022-05-30 Alligator Bioscience AB Veronica Wallin Styrelseledamot Förvärv Teckningsoptioner serie 2022/2025 II i Alligator Bioscience AB Option SE0018015372 2022-05-30 100 000 Antal 0,13 SEK Anmälan
2022-05-30 Alligator Bioscience Peter Ostler Styrelseledamot Förvärv teckningsoption 2022/2025 II Option SE0018015372 2022-05-30 100 000 Antal 0,13 SEK Anmälan
2022-05-24 Alligator Bioscience AB Marie / Søren Bregenholt Svensson / Frederiksen Verkställande direktör (VD), Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Ja Teckning Teckningsoption serie 2022/2025 I i Alligator Bioscience AB Option SE0018014128 2022-05-20 3 700 000 Antal 0,00 SEK Historik Anmälan
2022-05-24 Alligator Bioscience AB Marie / Søren Bregenholt Svensson / Frederiksen Verkställande direktör (VD), Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Ja Teckning Teckningsoptioner serei 2022/2025 II i Alligator Bioscience AB Option SE0018015372 2022-05-20 600 000 Antal 0,00 SEK Historik Anmälan
Visar 1 till 10 av 88 result