Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-11-18 Bactiguard Holding AB Carl Anders Göransson Verkställande direktör (VD) Förvärv Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-11-16 17 620 Antal 170,28 SEK Historik Anmälan
2021-11-17 Bactiguard Holding AB Anders Göransson Verkställande direktör (VD) Ja Förvärv Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-11-16 17 620 Antal 170,28 SEK Reviderad Anmälan
2021-11-17 Bactiguard Holding AB Thomas von Koch Styrelseordförande Ja Avyttring Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-11-16 8 810 Antal 170,28 SEK Anmälan
2021-11-17 Bactiguard Holding AB Christian Kinch Styrelseledamot Ja Avyttring Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-11-16 8 810 Antal 170,28 SEK Anmälan
2021-03-04 Bactiguard Holding AB Peter Rådqvist Annan ledande befattningshavare Förvärv Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-03-04 3 150 Antal 158,50 SEK Anmälan
2021-02-25 Bactiguard Holding AB Gabriella Björknert Caracciolo Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-02-23 600 Antal 148,00 SEK Anmälan
2021-02-24 Bactiguard Holding AB Thomas Von Koch Styrelseledamot Ja Koncernintern överföring ökning Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-02-19 3 965 483 Antal ,00 SEK Anmälan
2021-02-24 Bactiguard Holding AB Thomas Von Koch Styrelseledamot Ja Koncernintern överföring ökning Bactiguard Holding AB ser. A Aktie 2021-02-19 2 000 000 Antal ,00 SEK Anmälan
2021-02-22 Bactiguard Holding AB Gabriella Björknert Caracciolo Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-02-19 359 Antal 147,50 SEK Anmälan
2021-02-22 Bactiguard Holding AB Gabriella Björknert Caracciolo Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Bactiguard Holding AB ser. B Aktie SE0005878741 2021-02-22 691 Antal 152,00 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 63 result