Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-09-25 Systemair AB Olof Glassel Annan ledande befattningshavare Förvärv Teckningsoptioner Teckningsoption 2021-09-23 28 000 Antal 8,18 SEK Anmälan
2021-09-25 Systemair AB Mudassar Ali Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Teckningsoptioner Teckningsoption 2021-09-23 3 000 Antal 8,18 SEK Anmälan
2021-09-24 Sydsvenska Hem AB (publ) Lars Gerhard Linzander Styrelseordförande Förvärv Sydsvenska Hem Aktie SE0007897251 2021-09-23 1 010 Antal 111,00 SEK Anmälan
2021-09-24 Trainimal AB Håkan Rönnberg Styrelseordförande Förvärv Trainimal Aktie SE0011528082 2021-09-21 1 475 Antal 14,6672 SEK Anmälan
2021-09-24 Trainimal AB Håkan Rönnberg Styrelseordförande Förvärv Trainimal Aktie SE0011528082 2021-09-21 53 Antal 15,9057 SEK Anmälan
2021-09-24 Paynova AB Mats Holmfeldt Styrelseledamot Förvärv Paynova Aktie SE0013108867 2021-09-21 2 500 Antal 10,53 SEK Anmälan
2021-09-24 Paynova AB Mats Holmfeldt Styrelseledamot Förvärv Paynova Aktie SE0013108867 2021-09-22 2 000 Antal 10,29 SEK Anmälan
2021-09-24 Paynova AB Mats Holmfeldt Styrelseledamot Förvärv Paynova Aktie SE0013108867 2021-09-23 8 700 Antal 10,10 SEK Anmälan
2021-09-24 Nordic Entertainment Group AB Roberta Runa Enrica Alenius Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Nordic Entertainment Group AB ser. B Aktie SE0012116390 2021-09-22 650 Antal 484,80 SEK Anmälan
2021-09-24 BioInvent International AB Leonard Kruimer Styrelseordförande Förvärv BioInvent International AB Aktie SE0015244520 2021-09-23 1 000 Antal 38,18 SEK Historik Anmälan
Visar 1 till 10 av 76707 result