Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Handelsplats Status
2021-01-27 Copperstone Resources AB (publ) Lars Reiner Seiz Styrelseledamot Teckning Copp BTA B SE0015382007 2021-01-26 4407560 Antal 0,50 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 Coegin Pharma AB Berit Johansen Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Coegin Ph:s teckningsopsjoner serie 2020-2024arma AB 2021-01-26 1000000 Antal 0,07 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 Auriant Mining AB Peter Daresbury Styrelseordförande Avyttring Auriant Mining AB SE0001337213 2021-01-27 15729 Antal 4,79 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 VNV Global AB (publ) Anders Börjesson Annan ledande befattningshavare Tilldelning VNV C 2019 SE0014555132 2021-01-26 10710 Antal 0,10 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 VNV Global AB (publ) Anders Börjesson Annan ledande befattningshavare Tilldelning VNV C 2020 SE0014555140 2021-01-26 2678 Antal 0,10 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 VNV Global AB (publ) Nadezjda Borisova Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Tilldelning VNV C 2019 SE0014555132 2021-01-26 10710 Antal 0,10 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 VNV Global AB (publ) Nadezjda Borisova Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Tilldelning VNV C 2020 SE0014555140 2021-01-26 2678 Antal 0,10 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 Frill Holding AB (publ) Khosro Ezaz-Nikpay Styrelseledamot Konvertering minskning Frill Holding AB Serie A SE0011167410 2021-01-26 3000000 Antal 0,48 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 Frill Holding AB (publ) Khosro Ezaz-Nikpay Styrelseledamot Konvertering ökning Frill Holding AB ser. B SE0011062595 2021-01-26 3000000 Antal 0,48 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-01-27 Essity Aktiebolag (publ) Andreas Larsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Essity AB SE0009922164 2021-01-27 700 Antal 281,00 SEK NASDAQ STOCKHOLM AB Detaljer
Visar 1 till 10 av 63660 result