Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-07-02 Sydsvenska Hem AB (publ) Johan Olofsson Styrelseledamot Förvärv Sydsvenska Hem BTA BTA (betald tecknad aktie) SE0018041717 2022-07-01 5 550 Antal 82,00 SEK Anmälan
2022-07-02 Promimic AB Magnus Larsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Promimic AB Aktie SE0017487242 2022-07-01 2 967 Antal 13,3985 SEK Anmälan
2022-07-01 Metacon AB (publ) Anna Ylva Julia Berggren Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Teckning Metacon BT BTA (betald tecknad aktie) SE0018042467 2022-07-01 83 334 Antal 1,80 SEK Anmälan
2022-07-01 Hoylu AB Karl Wiersholm Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Tilldelning Hoylu teckningsoption 2022/2025 Option 2022-06-30 1 600 000 Antal 1,50 SEK Anmälan
2022-07-01 Vestum AB (publ) Per Åhlgren Styrelseordförande Ja Förvärv Vestum AB Aktie SE0017134125 2022-06-29 40 000 Antal 16,03 SEK Anmälan
2022-07-01 Vestum AB (publ) Per Åhlgren Styrelseordförande Ja Förvärv Vestum AB Aktie SE0017134125 2022-06-30 13 855 Antal 15,30 SEK Anmälan
2022-07-01 OX2 AB (publ) Eva Christina Malin Persson Styrelseledamot Förvärv OX2 AB Köpoption SE0016075337 2022-06-29 17 514 Antal 17,96 SEK Anmälan
2022-07-01 Scandinavian Credit Fund I AB (publ) Peter Norman Ulltin Styrelseordförande Avyttring SCF kapitalandelsbevis 1A Kapitalandelsbevis SE0007897384 2022-07-01 500 000 Antal 103,04 SEK Anmälan
2022-07-01 Backaheden Fastighets AB Tomas Georgiadis Styrelseordförande Ja Förvärv Backaheden Aktie SE0015221619 2022-06-29 200 000 Antal 125,00 SEK Anmälan
2022-07-01 Backaheden Fastighets AB Tomas Georgiadis Styrelseordförande Ja Avyttring Backaheden Aktie SE0015221619 2022-06-29 200 000 Antal 125,00 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 93425 result