Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-07-28 Elekta AB (publ) Carlos Castilleja Annan ledande befattningshavare Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-07-26 1 000 Antal 7,14 USD Anmälan
2022-07-11 Elekta AB (publ) Cecilia Wikström Styrelseledamot Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2021-11-04 878 Antal 103,771071 SEK Anmälan
2022-07-06 Elekta AB (publ) Verena Schiller Vice VD Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-07-06 3 000 Antal 6,90 EUR Anmälan
2022-06-30 Elekta AB (publ) Lionel Hadjadjeba Annan ledande befattningshavare Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-06-28 6 150 Antal 72,76 SEK Anmälan
2022-06-30 Elekta AB (publ) Lionel Hadjadjeba Annan ledande befattningshavare Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-06-28 4 200 Antal 72,69 SEK Anmälan
2022-06-30 Elekta AB (publ) Karin Svenske Nyberg Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-06-29 3 945 Antal 70,999614702 SEK Anmälan
2022-06-27 Elekta AB (publ) Adrianus Ermers Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-06-22 10 029 Antal 6,671712 USD Historik Anmälan
2022-06-23 Elekta AB (publ) Adrianus Ermers Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-06-22 10 029 Antal 6,671712 USD Reviderad Anmälan
2022-06-16 Elekta AB (publ) Maurits Wolleswinkel Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-06-16 6 000 Antal 70,00 SEK Anmälan
2022-06-13 Elekta AB (publ) Tobias Hägglöv Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Elekta AB ser. B Aktie SE0000163628 2022-06-13 8 055 Antal 74,29 SEK Anmälan
Visar 31 till 40 av 105 result