Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Andrew Wilson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Andrew Wilson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Changed to a transaction amount of 5.65 per share
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Elekta AB (publ)
Emittentens LEI-kod
54930044O54BK617EP80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Elekta AB ser. B SE0000163628 Förvärv 5 000 Antal 5,65 USD 2022-09-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Elekta AB ser. B SE0000163628 Förvärv 2022-09-13 Utanför handelsplats 5 000 (Antal) 5,65 USD
<< Tillbaka