Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-02-22 Arcario AB Kristian Lundkvist Styrelseledamot Ja Teckning Arcario AB Aktie SE0007614722 2024-02-20 461 538 462 Antal 0,012 SEK Anmälan
2024-02-22 Hexagon AB Brett Watson Styrelseledamot Ja Lån återgång ökning Hexagon AB ser. B Aktie SE0015961909 2024-02-20 370 370 Antal 0,00 USD Anmälan
2024-02-22 Hexagon AB Brett Watson Styrelseledamot Ja Lösen minskning Forward Derivative Contract Övriga derivatkontrakt 2024-02-20 370 370 Antal 0,00 USD Anmälan
2024-02-22 Hexagon AB Brett Watson Styrelseledamot Ja Inlösen egenutfärdat instrument Hexagon AB ser. B Aktie SE0015961909 2024-02-20 185 185 Antal 13,1348 USD Anmälan
2024-02-22 BE Group AB (publ) Petter Stillström Styrelseledamot Ja Förvärv BE Group AB Aktie SE0008321921 2024-02-21 10 000 Antal 50,52 SEK Anmälan
2024-02-22 Lagercrantz Group AB Marcus Käld Annan ledande befattningshavare Avyttring Lagercrantz Group AB ser B Aktie SE0007603493 2024-02-22 4 000 Antal 150,00 SEK Anmälan
2024-02-22 Seamless Distribution Systems AB Martin Roos Styrelseordförande Förvärv Seamless Distribution Systems AB Aktie SE0009994445 2024-02-22 1 300 Antal 7,36 SEK Anmälan
2024-02-22 Metacon AB (publ) Johan Berggren Annan ledande befattningshavare Ja Teckning META BTU BTU (betald tecknad unit) SE0021513413 2024-02-19 172 414 Antal 1,74 SEK Anmälan
2024-02-22 Bulten AB Mattias Bromander Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Bulten AB Aktie SE0003849223 2024-02-22 1 390 Antal 73,70 SEK Anmälan
2024-02-22 Viaplay Group AB (publ) Peter Norrelund Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Viaplay Group AB ser. B Aktie SE0012324226 2024-02-22 1 500 000 Antal 0,92 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 123793 result