Sök Insynshandel

Sök

Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-01-27 MBRS Anna Eriksson Öhlin Styrelseledamot Förvärv MBRS Group Aktie SE0015194832 2021-11-26 339 176 Antal 8,00 SEK Anmälan
2022-01-27 Investment AB Öresund Nicklas Arne Paulson Verkställande direktör (VD) Förvärv Öresund, Investment AB Aktie SE0008321608 2022-01-27 2 500 Antal 137,16 SEK Anmälan
2022-01-27 LL Lucky Games AB (publ) Mads Jorgensen Verkställande direktör (VD) Avyttring LL Lucky Games AB TO 1 Teckningsoption SE0015949755 2022-01-25 2 800 000 Antal 0,45 SEK Anmälan
2022-01-27 LL Lucky Games AB (publ) Rasmus Kjaer Styrelseledamot Avyttring LL Lucky Games AB TO 1 Teckningsoption SE0015949755 2022-01-25 2 046 624 Antal 0,45 SEK Anmälan
2022-01-27 Byggmax Group AB Gunilla Birgitta Ruth Spongh Styrelseledamot Förvärv Byggmax Group AB Aktie SE0003303627 2022-01-26 2 600 Antal 71,00 SEK Anmälan
2022-01-27 Kvix AB Johan Thomasson Verkställande direktör (VD) Ja Förvärv Kvix AB Aktie SE0016610083 2022-01-21 1 057 Antal 6,30 SEK Anmälan
2022-01-27 Kvix AB Johan Thomasson Verkställande direktör (VD) Ja Förvärv Kvix AB Aktie SE0016610083 2022-01-21 1 431 Antal 6,30 SEK Anmälan
2022-01-27 Kvix AB Johan Thomasson Verkställande direktör (VD) Ja Förvärv Kvix AB Aktie SE0016610083 2022-01-21 115 Antal 6,30 SEK Anmälan
2022-01-27 Kvix AB Johan Thomasson Verkställande direktör (VD) Ja Förvärv Kvix AB Aktie SE0016610083 2022-01-21 800 Antal 6,30 SEK Anmälan
2022-01-27 Kvix AB Johan Thomasson Verkställande direktör (VD) Ja Förvärv Kvix AB Aktie SE0016610083 2022-01-21 1 597 Antal 6,58 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 83464 result