Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Robin Gustafsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Robin Gustafsson
Befattning för person i ledande ställning
VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Avensia
LEI-kod
549300S7PFNVIR092P84
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Köpoption Utfärdande av instrument 175489,0 Antal 00,49 SEK 2017-12-06 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Köpoption Utfärdande av instrument 2017-12-06 Utanför handelsplats 175489,0 (Antal) 0,49 SEK
<< Tillbaka