Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Carl Petruson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Carl Petruson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
QBNK Holding AB
LEI-kod
529900FV1TS0UO44YA03
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
QBNK SE0007278726 Avyttring 384722,0 Antal 07,10 SEK 2018-01-09 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
QBNK SE0007278726 Avyttring 2018-01-09 Utanför handelsplats 384722,0 (Antal) 7,10 SEK
<< Tillbaka