Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Erik Hemberg Fastighets AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Erik Hemberg Fastighets AB
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Götenehus Group AB
LEI-kod
213800ELQVLH6OVOCM44
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
GHUSB SE0001799636 Förvärv 208419,0 Antal 04,60 SEK 2018-01-09 FIRST NORTH SWEDEN
GHUSB SE0001799636 Förvärv 7713938,0 Antal 04,60 SEK 2018-01-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
GHUSB SE0001799636 Förvärv 2018-01-09 FIRST NORTH SWEDEN 208419,0 (Antal) 4,60 SEK
GHUSB SE0001799636 Förvärv 2018-01-11 FIRST NORTH SWEDEN 7713938,0 (Antal) 4,60 SEK
<< Tillbaka