Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Björn Garat
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Björn Garat
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
AB Sagax
LEI-kod
549300LJX28T6OM8DT95
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Förvärv 20893,0 Antal 10,50 SEK 2018-06-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Förvärv 2018-06-12 Utanför handelsplats 20893,0 (Antal) 10,50 SEK
<< Tillbaka