Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Teresa Schechter
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Teresa Schechter
Befattning för person i ledande ställning
CLO
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Avanza Bank Holding AB
LEI-kod
549300MBWR5H8SIJLE03
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Interimsaktie AZA IA vid lösen TO H19 Utbyte minskning 2788,0 Antal 00,00 SEK 2019-09-18 Utanför handelsplats
Aktie Avanza Bank Holding SE0012454072 Utbyte ökning 2788,0 Antal 00,00 SEK 2019-09-18 Utanför handelsplats
Aktie Avanza Bank Holding SE0012454072 Lån återgång minskning 2788,0 Antal 00,00 SEK 2019-09-18 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
AZA IA vid lösen TO H19 Utbyte minskning 2019-09-18 Utanför handelsplats 2788,0 (Antal) 0,00 SEK
Avanza Bank Holding SE0012454072 Utbyte ökning 2019-09-18 Utanför handelsplats 2788,0 (Antal) 0,00 SEK
Avanza Bank Holding SE0012454072 Lån återgång minskning 2019-09-18 Utanför handelsplats 2788,0 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka