Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Anders Helge Claeson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anders Helge Claeson
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Addtech AB
LEI-kod
549300QZ5U2IDRHPWL60
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Köpoption KO11B SE0013222437 Förvärv 18000,0 Antal 21,10 SEK 2019-09-18 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
KO11B SE0013222437 Förvärv 2019-09-18 Utanför handelsplats 18000,0 (Antal) 21,10 SEK
<< Tillbaka