Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
MAGNUS BJÖRN
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
MAGNUS BJÖRN
Befattning för person i ledande ställning
VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
AGES Industri AB
Identifieringskod för utgivare – LEI
549300QEPSBRNGPQIM12
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
AGES Industri AB serie B SE0005799046 Avyttring 500 Antal 97,00 SEK 2016-08-10 FIRST NORTH SWEDEN
AGES Industri AB serie B SE0005799046 Förvärv 2 000 Antal 97,00 SEK 2016-08-10 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat Snittpris
AGES Industri AB serie B SE0005799046 Avyttring 2016-08-10 FIRST NORTH SWEDEN 500 (Antal) 97,00 SEK
AGES Industri AB serie B SE0005799046 Förvärv 2016-08-10 FIRST NORTH SWEDEN 2 000 (Antal) 97,00 SEK
<< Tillbaka