Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Serendipity Group AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Saeid Esmaeilzadeh
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Sdiptech AB (publ)
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Sdiptech stamaktie serie B Avyttring 160 000 Antal 55,00 SEK 2016-09-02 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Sdiptech stamaktie serie B Avyttring 2016-09-02 Utanför handelsplats 160 000 (Antal) 55,00 SEK
<< Tillbaka