Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Per Ikov
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Per Ikov
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Lagercrantz Group AB
LEI-kod
5493002L6I4YHANEYR87
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Optionsprogram 2016/19 Förvärv 20 000 Antal 8,00 SEK 2016-10-07 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Optionsprogram 2016/19 Förvärv 2016-10-07 Utanför handelsplats 20 000 (Antal) 8,00 SEK
<< Tillbaka