Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Guntis Brands
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Guntis Brands
Befattning för person i ledande ställning
Board member
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Transferator AB
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Tran B SE0002658278 Förvärv 1 526 865 Antal 1,05 SEK 2016-10-19 Utanför handelsplats
Tran A SE0002829226 Avyttring 795 749 Antal 1,05 SEK 2016-10-19 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Tran B SE0002658278 Förvärv 2016-10-19 Utanför handelsplats 1 526 865 (Antal) 1,05 SEK
Tran A SE0002829226 Avyttring 2016-10-19 Utanför handelsplats 795 749 (Antal) 1,05 SEK
<< Tillbaka