Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Alexander Kotsinas
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Alexander Kotsinas
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Oasmia Pharmaceutical AB
LEI-kod
5493003TZPR4B7QO9L49
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoption Förvärv 500 000 Antal 0,37 SEK 2016-12-05 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Teckningsoption Förvärv 2016-12-05 Utanför handelsplats 500 000 (Antal) 0,37 SEK
<< Tillbaka