Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Hans Niclas Göran Lundqvist
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Hans Niclas Göran Lundqvist
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
RhoVac AB
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Inlösenaktie SE0009242753 Konvertering ökning 30 000 Antal 8,30 SEK 2016-12-06 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Inlösenaktie SE0009242753 Konvertering ökning 2016-12-06 Utanför handelsplats 30 000 (Antal) 8,30 SEK
<< Tillbaka