Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Gruppo AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Gruppo AB
Befattning för person i ledande ställning
Ägare 10+%
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
hubbr AB
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
hubbr AB SE0007227673 Förvärv 871 Antal 1,05 SEK 2016-09-12 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 9 563 Antal 1,17 SEK 2016-09-12 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 10 000 Antal 1,05 SEK 2016-09-19 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 10 000 Antal 1,01 SEK 2016-09-22 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 10 000 Antal 1,04 SEK 2016-09-22 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2 500 Antal 1,65 SEK 2016-10-10 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 14 000 Antal 1,47 SEK 2016-10-12 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2 420 Antal 1,36 SEK 2016-10-14 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 16 000 Antal 1,90 SEK 2016-11-24 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 990 Antal 1,90 SEK 2016-11-25 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 16 315 Antal 2,01 SEK 2016-11-28 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 25 000 Antal 2,01 SEK 2016-11-29 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 7 230 Antal 1,83 SEK 2016-11-30 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 13 459 Antal 1,77 SEK 2016-12-05 FIRST NORTH SWEDEN
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 8 388 Antal 1,83 SEK 2016-12-06 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
hubbr AB SE0007227673 Förvärv 2016-09-12 FIRST NORTH SWEDEN 871 (Antal) 1,05 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-09-12 FIRST NORTH SWEDEN 9 563 (Antal) 1,17 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-09-19 FIRST NORTH SWEDEN 10 000 (Antal) 1,05 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-09-22 FIRST NORTH SWEDEN 20 000 (Antal) 1,025 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-10-10 FIRST NORTH SWEDEN 2 500 (Antal) 1,65 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-10-12 FIRST NORTH SWEDEN 14 000 (Antal) 1,47 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-10-14 FIRST NORTH SWEDEN 2 420 (Antal) 1,36 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-11-24 FIRST NORTH SWEDEN 16 000 (Antal) 1,90 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-11-25 FIRST NORTH SWEDEN 990 (Antal) 1,90 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-11-28 FIRST NORTH SWEDEN 16 315 (Antal) 2,01 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-11-29 FIRST NORTH SWEDEN 25 000 (Antal) 2,01 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-11-30 FIRST NORTH SWEDEN 7 230 (Antal) 1,83 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-12-05 FIRST NORTH SWEDEN 13 459 (Antal) 1,77 SEK
Hubbr B SE0007227673 Förvärv 2016-12-06 FIRST NORTH SWEDEN 8 388 (Antal) 1,83 SEK
<< Tillbaka