Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Karolina Gurbin
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Karolina Gurbin
Befattning för person i ledande ställning
Inköpschef
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Zenergy AB
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoptioner incitament Förvärv 48 750 Antal 0,06 SEK 2016-11-30 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Teckningsoptioner incitament Förvärv 2016-11-30 Utanför handelsplats 48 750 (Antal) 0,06 SEK
<< Tillbaka