Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Lars Göran Bolin
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lars Göran Bolin
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
SaltX Technology Holding AB
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Salt B SE0005308541 Avyttring 143 500 Antal 16,60 SEK 2017-06-02 FIRST NORTH SWEDEN
Salt BTA B SE0009888639 Avyttring 15 500 Antal 16,83 SEK 2017-06-02 FIRST NORTH SWEDEN
Salt TO2B SE0008406334 Avyttring 135 064 Antal 3,19 SEK 2017-06-02 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Salt B SE0005308541 Avyttring 2017-06-02 FIRST NORTH SWEDEN 143 500 (Antal) 16,60 SEK
Salt BTA B SE0009888639 Avyttring 2017-06-02 FIRST NORTH SWEDEN 15 500 (Antal) 16,83 SEK
Salt TO2B SE0008406334 Avyttring 2017-06-02 FIRST NORTH SWEDEN 135 064 (Antal) 3,19 SEK
<< Tillbaka