Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Thomas Dahl
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Thomas Dahl
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Wallenstam AB
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
syntetisk option Lösen minskning 100 000 Antal 27,50 SEK 2017-05-30 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
syntetisk option Lösen minskning 2017-05-30 Utanför handelsplats 100 000 (Antal) 27,50 SEK
<< Tillbaka