Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Eva Pinotti Lindqvist
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Eva Pinotti Lindqvist
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomi/finanschef
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Camurus AB
LEI-kod
5493003S6Z6VI7WYFQ06
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoptioner Förvärv 5 882 Antal 17,00 SEK 2017-06-02 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Teckningsoptioner Förvärv 2017-06-02 Utanför handelsplats 5 882 (Antal) 17,00 SEK
<< Tillbaka