Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Pål Ryfors
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Pål Ryfors
Befattning för person i ledande ställning
VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Episurf Medical AB
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Personaloption Gåva mottagen 30 950,0 Antal 00,00 SEK 2017-08-21 Utanför handelsplats
Teckningsoptioner 2017/2020 Förvärv 15 000,0 Antal 00,95 SEK 2017-08-21 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Personaloption Gåva mottagen 2017-08-21 Utanför handelsplats 30 950,0 (Antal) 0,00 SEK
Teckningsoptioner 2017/2020 Förvärv 2017-08-21 Utanför handelsplats 15 000,0 (Antal) 0,95 SEK
<< Tillbaka