Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Amix AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Anders Weilandt
Befattning för person i ledande ställning
VD
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Felaktigt registrerad på mig privat, vilket borde ha registrerats på mitt helägda bolag där jag alltid varit ensam firmatecknare. Insynsställning/person oförändrad.
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Chordate Medical Holding AB (publ)
LEI-kod
549300R0GG2J3S0BFN79
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
CMH-MTF SE0009495559 Förvärv 5000,0 Antal 05,50 SEK 2017-09-19 NORDIC MTF
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
CMH-MTF SE0009495559 Förvärv 2017-09-19 NORDIC MTF 5000,0 (Antal) 5,50 SEK
<< Tillbaka