Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Per Johan Olof Lundquist
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Per Johan Olof Lundquist
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
AEROWASH AB (publ)
LEI-kod
2549007OMS3MNL0LIP65
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
AERW BTU B Förvärv 6 600 Antal 16,20 SEK 2017-11-27 AKTIETORGET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
AERW BTU B Förvärv 2017-11-27 AKTIETORGET 6 600 (Antal) 16,20 SEK
<< Tillbaka